Ciljevi održivog razvoja, poznati još i kao Globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni plan za iskorjenjivanje siromaštva, očuvanja planete, uspostavljanje mira i omogućavanje progresa za sve ljude.
ŠTA SU CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA?

Ciljevi održivog razvoja, poznati još i kao Globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni plan za iskorjenjivanje siromaštva, očuvanja planete, uspostavljanje mira i omogućavanje progresa za sve ljude. Taj plan zove se Agenda održivog razvoja do 2030. i zasniva se na 17 Ciljeva održivog razvoja.

Agenda održivog razvoja, koju su usvojile sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, predstavlja viziju boljeg svijeta i jasnu smjernicu čovječanstvu za unapređenje kvaliteta života u periodu od 2015-2030. godine. Ona usmjerava razvoj ka eliminaciji siromaštva i gladi, smanjenju nejednakosti i rodnoj ravnopravnosti, unapređenju obrazovanja, ka suprotstavljanju klimatskim promjenama, racionalnoj potrošnji i odgovornom korišćenju resursa, ka ekonomskom osnaživanju, očuvanju biodiverziteta, ka jačanju partnerstava i institucija potrebnih za ostvarivanje ljudskih prava, mira i pravde.

U najkraćem, Ciljevi održivog razvoja su globalni putokaz ka izgradnji budućnosti na održivim osnovama.

Riječ je o, prije svega, inkluzivnom planu. Ciljevi održivog razvoja posebno se fokusiraju na osnaživanje marginalizovanih grupa, kao što su djeca, žene, stari, siromašni, osobe sa smetnjama u razvoju, itd. Slogan Agende održivog razvoja je: Leave no one behind! (Ne ostaviti nikog na margini.)Ciljevi održivog razvoja pružaju nam jedinstven plan za suočavanje sa nekim od najprioritentijih izazova današnjice, kao što su siromaštvo, klimatske promjene i konflikti.

HELEN KLARK, zamjenica Generalnog sekretara UN i Administratorka UNDPSvih 17 Ciljeva su međusobno povezani, nemoguće je adresirati ih izolovano. Da bi bili ostvareni, neophodno je pristupiti im integralno odnosno uvezati ih u širi okvir koji će omogućiti bolji kvalitet života za sve ljude u sledećih 15 godina. Stoga, za ostvarenje 17 Ciljeva održivog razvoja od presudne važnosti je partnerstvo. Neophodna je saradnja svih: vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i pojedinaca. Države su se već obavezale da će ugraditi Ciljeve održivog razvoja u svoje razvojne politike. Ali održivi razvoj može biti ostvaren samo ako i svi mi radimo na ostvarenju ovih ciljeva. A kako to? Pa jednostavno. Krenuti od sebe. Od svoje zajednice. Ostvarenju Agende doprinijeće i najmanja akcija poput racionalne upotrebe vode iz česme, poštovanja različitosti u svojoj zajednici, sadnje novog stabla, podjednakog tretmana muškaraca i žena, dječaka i djevojčica, odgovornog odnosa prema životnoj sredini, itd. Svaka od tih akcija doprinijeće ostvarenju vizije boljeg svijeta kakav je predviđen Agendom održivog razvoja do 2030.

KAKO SU NASTALI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA?

Ovo je prva razvojna agenda u čijem kreiranju su, osim političara i državnika, učestvovali i građani. Tokom post-milenijumskih konsultacija održanih u periodu 2013-2015. više od 8 miliona anketiranih ljudi širom svijeta dalo je odgovor an pitanje „U kakvom svijetu želimo da živimo?“. Time su pomogli zemljama članicama Ujedinjenih nacija, njih 193, da na Generalnoj skupštini UN u septembru 2015. godine usvoje ovaj ambiciozni razvojni plan koji predstavlja viziju boljeg svijeta do 2030. godine. U Crnoj Gori, više od 12.000 građana, tj. 2% stanovništva, učestvovalo je u post-milenijumskim nacionalnim konsultacijama jasno poručivši u kakvom svijetu žele da žive.

Ciljevi održivog razvoja su nastavak Milenijumskih razvojnih ciljeva - međunarodnog plana za iskorjenjivanje siromaštva za period od 2000. do 2015. godine. Milenijumski razvojni ciljevi omogućili su čovječanstvu da u tom periodu prepolovi ekstremno siromaštvo, da poveća stopu obrazovanja, smanji smrtnost djece i porodilja, kao i smrtnost od HIV/AIDS i malarije, ali i da unaprijedi položaj žena. Ciljevi održivog razvoja su nastavak ostvarenja vizije boljeg svijeta do 2030. godine.

IMAMO PLAN!

Agenda održivog razvoja u tri minuta.