Documents & Publications

 

Refugees, Asylum Seekers & Statelessness

Country Housing Programme Montenegro

Regional Housing Programme Factsheet 2017

Regional Housing Programme Highlights 2015-2016

Regional Housing Programme 2013

Regionalni program stambenog zbrinjavanja

Asylum Trends 2014 - Levels and Trends in Industrialized Countries

Human Rights Day - End Statelessness within next 10 Years

Zaključak o registraciji u matične knjige

Istraživanje o pravnom položaju lica koja žive u oblasti Konik kampa sa preporukama za njegovo unapređivanje

Report on the Legal Status of Persons Living in the Area of the Konik Camp with Recommendation for its Improvement

Strategija za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori

Strategy for Durable Solutions of Issues regarding DPs and IDPs in Montenegro

Smjernice u vezi sa apatridijom br. 1 - Definicija lica bez državljanstva

Guidelines on Statelessness No. 1 - Definition of a Stateless Person

Smjernice u vezi sa apatridijom br. 2 - Postupci za utvrdjivanje da li je lice apatrid

Guidelines on Statelessness No. 2 - Procedures for Determining Statelessness

Smjernice u vezi sa apatridijom br. 3 - Položaj lica bez državljanstva na nacionalnom nivou

Guidelines on Statelessness No. 3 - Status of Stateless Persons at the National Level

Smjernice u vezi sa apatridijom br. 4 -Obezbjedjivanje prava svakog djeteta na sticanje državljanstva

Survey on the Legal Status of Refugees from Albania in Montenegro 2010

Specijalni izvjestaj - Okoncati apatridiju u roku od 10 godina

Special Report - Ending Statelessness within 10 Years

Estimate of Refugees and Displaced Persons still seeking Solutions in South-Eastern Europe

Građanska registracija i sprečavanje apatridije - Istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori

Civil Registration and the Prevention of Statelessness

Drzavljanstvo i apatridija - Prirucnik za parlamentarce

Nationality and Statelessness - A Handbook for Parliamentarians

Studija o održivim rješenjima za stanovnike Konika

Study on Durable Solutions for Konik Residents

1951 Konvencija o statusu izbjeglica

The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons

1961 UN Konvencija o smanjenju broja lica bez državljanstva

The 1961 Convention on the Reduction of Statelssness

1951 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees

Social Inclusion

Istrazivanje o obimu i tipovima diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori – 2017.

Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori - 2017.

Rodno ogledalo političkih partija u Crnoj Gori - 2017.

Prirucnik Supervizija u centru za socijalni rad - 2017

Istrazivanje nasilja u porodici i nasilja nad zenama - 2017.

Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021

Closing the Gap - An Overview of UNDP Results in Gender Equality in Europe and the CIS

Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017

Žene u politici

Women in Politics

Studija o nasilju u porodici i nasilju nad zenama u Crnoj Gori

Study on Family Violence and Violence against Women

Studija o nasilju u porodici i nasilju nad zenama - Rezime

Study on Family Violence and Violence against Women - Summary

Istraživanje o pravnom položaju lica koja žive u oblasti Konik kampa sa preporukama za njegovo unapređivanje

Report on the Legal Status of Persons Living in the Area of the Konik Camp with Recommendation for its Improvement

Strategija za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori

Strategy for Durable Solutions of Issues regarding DPs and IDPs in Montenegro

Survey on the Legal Status of Refugees from Albania in Montenegro 2010

Specijalni izvjestaj - Okoncati apatridiju u roku od 10 godina

Special Report - Ending Statelessness within 10 Years

Estimate of Refugees and Displaced Persons still seeking Solutions in South-Eastern Europe

Građanska registracija i sprečavanje apatridije - Istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori

Civil Registration and the Prevention of Statelessness

Drzavljanstvo i apatridija - Prirucnik za parlamentarce

Nationality and Statelessness - A Handbook for Parliamentarians

Studija o održivim rješenjima za stanovnike Konika

Study on Durable Solutions for Konik Residents