On Friday November 5, U.S. Chargé d’ Affaires to Montenegro Bennett Lowenthal, UNHCR Officer in Charge Katja Saha, and Director o Montenegrin Bureau for Care of Refugees Persons Zeljko Sofranac have marked the completion of the construction of two playgrounds for refugee children at the refugee camp Konik 1 and the refugee settlement Vrela Ribnicka in Podgorica.

Some 350 Roma, Ashkali and Egyptian refugee children from Kosovo at Konik Camp 1 and some 50 refugee children from Bosnia and Herzegovina and Croatia from the refugee settlement Vrela Ribnicka will benefit from the project.  The U.S. Government donated $25,000 while UNHCR provided additional €7,555.40 for the project.  The German NGO “Help” was responsible for implementation of the project.

UNHCR Acting Representative Katja Saha has underlined in her opening speech, that: “while comprehensive long term solutions for the residents of Konik camps are sought in close cooperation with local and central authorities and the international community, it is necessary and urgent to upgrade the living conditions of the Konik residents, including the younger ones”.

*   *   *

Montenegrin:

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Benet Lovental, šefica kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Katja Saha i direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Željko Šofranac su u petak, 5. novembra svečano označili završetak izgradnje dva dječija igrališta za djecu izbjeglice u izbjegličkom kampu Konik 1 i izbjegličkom naselju Vrela Ribnička u Podgorici.

Igrališta će koristiti oko 350 djece izbjeglica Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova u kampu Konik 1 i oko 50 djece ibjeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske iz izbjegličkog naselja Vrela Ribnička. Vlada SAD-a donirala je 25.000 dolara dok je UNHCR obezbijedio dodatnih 7,555.40 eura za taj projekat. Njemačka nevladina organizacija “Help” bila je zadužena za implementaciju projekta.

Vršilac dužnosti predstavnika UNHCR-a, Katja Saha je naglasila u svom uvodnom govoru: “Dok se za stanovnike kampova na Koniku traže sveobuhvatna dugoročna rješenja u bliskoj saradnji sa lokalnim i centralnim vlastima kao i međunarodnom zajednicom, neophodno je i hitno unaprijediti životne uslove stanovnika Konika, uključujući i one mlađe”.

RELATED NEWS: