WHO SEE i Ujedinjene nacije zajedno
protiv nasilja nad ženama

Ponedeljak, 27. novembar 2017.

„Moja Mare“ naziv je najnovije muzičke numere sastava Who See urađene u partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama u Crnoj Gori u okviru ovogodišnje kampanje UN „16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Cilj kampanje je slanje poruke mladima o višeslojnosti tog problema, kako bi još u fazi sazrijevanja mogli jasno da prepoznaju različite oblike nasilja nad ženama i da formiraju konstruktivan stav po tom pitanju.

Moja Mare je priča o ženi koja se suočava sa različitim oblicima nasilja, vidljivim ali i onima koja su manje vidljivi. Ispričana iz ugla stereotipnog supruga, priča o Mare zadire u tradicionalizam i kulturološke aspekte problema koji čine da nasilje nad ženama najčešće ostaje tabu.

„Nasilje nad ženama je doboko ukorijenjen i izuzetno kompleksan problem za čiju je eliminaciju potrebno vrijeme, čak i generacijske smjene. Upravo iz tog razloga se u kampanji fokusiramo na mlade“ – kazala je Fiona Mekluni, koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, iskazujući iskrenu zahvalnost grupi Who See na doprinosu kampanji. „Autentičnost, snažan integritet i velika popularnost grupe Who See među mladima neprocjenjiv su doprinos ovogodišnjoj kampanji protiv nasilja nad ženama i zato smo im veoma zahvalni i vrlo ponosni na partnerstvo sa njima“ – kazala je Mekluni.

 
"Autentičnost, snažan integritet i visoka popularnost grupe Who See među mladima neprocjenjiv su doprinos ovogodišnjoj kampanji protiv nasilja nad ženama"

Fiona Mekluni, koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori

 

Upravo da bi se poruke što bolje prilagodile mladima i da bi stigle do što većeg broja mladih, glavni su razlozi što je Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori inicirao partnerstvo sa Who See u ovogodišnjoj kampanji protiv nasilja nad ženama.

„Za nas je rad na ovoj pjesmi bio prilično izazovan, budući da je nasilje nad ženama sveprisutan problem koji se manifestuje u mnogo različitih oblika, na šta smo i ukazali u pjesmi. Mare je neko sa kim se, uvjeren sam, dosta žena u Crnoj Gori danas može identifikovati„ – kazao je Dejan Dedović - Deda iz grupe Who See, izražavajući zadovoljstvo saradnjom sa Ujedinjenim nacijama.

 
„Mare je neko sa kim se dosta žena u Crnoj Gori danas može identifikovati"

Dejan Dedović - Deda, Who See

 

Nasilje nad ženama predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava. Može biti fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko. Prema najnovijem istraživanju UNDP Crna Gora, svaka druga žena bila je žrtva nasilja makar jednom u svom životu. Nakon prijave nasilja, žrtve su mahom nezaštićene i nemaju adekvatnu sistemsku podršku. Zbog toga, većina žrtava ne prijavljuje nasilje: 2/3 njih iz straha od posljedica, 1/4 zbog sramote. Da bi se ovo promijenilo, neophodno je javno, jasno i glasno govoriti o nasilju nad ženama.

Pjesma „Moja Mare“, kroz koju se prožimaju različiti oblici nasilja nad ženama, upravo ukazuje da je nasilje nad ženama društveno nevidljiva pojava o kojoj se ne govori.

Dokad? - pitaju Who See.